Het Europees jaar van de vaardigheden 2023: investeren in de toekomst

Recruitmentopleiding.nlNieuws Leave a Comment

De Europese Commissie heeft 2023 uitgeroepen tot het Europees Jaar van de Vaardigheden. Dit initiatief heeft als doel het belang van vaardigheden in het digitale tijdperk te benadrukken en aandacht te vragen voor de noodzaak van een leven lang leren. Skills based werken en werven: de beste investering voor de toekomst! 

In het digitale tijdperk zijn vaardigheden essentieel voor persoonlijke en professionele groei. De Europese Unie erkent dit belang en streeft ernaar om haar burgers uit te rusten met de vaardigheden die nodig zijn om te slagen in de moderne economie. Het Europees Jaar van de Vaardigheden 2023 is een belangrijke stap in deze richting.

Het initiatief heeft als doel om mensen bewust te maken van de voordelen van vaardigheden en het belang van investeringen in onderwijs en opleiding. De Europese Commissie zal activiteiten organiseren en financieren die gericht zijn op het bevorderen van de ontwikkeling van vaardigheden op alle niveaus van het onderwijs, van basisonderwijs tot hoger onderwijs.

Een belangrijk aspect van het Europees Jaar van de Vaardigheden 2023 is het stimuleren van een leven lang leren. Dit betekent dat mensen moeten blijven leren en zich ontwikkelen gedurende hun hele leven om bij te blijven met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk om in te zien dat het verwerven van vaardigheden niet alleen belangrijk is voor het vinden van een baan, maar ook voor persoonlijke groei en zelfontplooiing.

“Dit betekent dat mensen moeten blijven leren en zich ontwikkelen gedurende hun hele leven om bij te blijven met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt”.

Tijdens het Europees Jaar van de Vaardigheden 2023 zullen er verschillende evenementen en campagnes plaatsvinden om mensen bewust te maken van het belang van vaardigheden. Er zal ook aandacht worden besteed aan de uitdagingen die mensen kunnen tegenkomen bij het verwerven van vaardigheden en hoe deze uitdagingen kunnen worden aangepakt.

Hoe gaan ze dat doen? 

  • Bevorderen van hogere, doeltreffendere en inclusievere investeringen in opleiding en bijscholing.
  • Ervoor zorgen dat vaardigheden relevant zijn voor de behoeften van de arbeidsmarkt, onder andere door samen te werken met sociale partners en bedrijven.
  • De ambities en vaardigheden van mensen afstemmen op de vacatures op de arbeidsmarkt, met name voor de groene en de digitale transitie en het economisch herstel.
  • Het aantrekken van vaardigheden en talent uit derde landen, onder meer door leermogelijkheden en mobiliteit te versterken en de erkenning van kwalificaties te vergemakkelijken.

Het Europees Jaar van de Vaardigheden 2023 is dus een belangrijk initiatief dat gericht is op het bevorderen van vaardighedenontwikkeling en een leven lang leren in de hele Europese Unie. Het is een kans voor mensen om zich bewust te worden van het belang van vaardigheden en om te investeren in hun persoonlijke en professionele groei. Laten we samen investeren in de toekomst door ons in te zetten voor de ontwikkeling van vaardigheden en een leven lang leren.

Binnenkort meer over skills based werken en werven!

Behoefte aan een in-company training skills based werven? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *