recruitment

Matching Beyond the Job: De Toekomst van Werven en Loopbaanadvies

Recruitmentopleiding.nlNieuws Leave a Comment

In recruitment evolueert de kunst van het matchen voortdurend. Het gaat al lang niet meer alleen om het matchen van vaardigheden en ervaringen met de eisen beschreven in een functie of vacaturetekst. Moderne recruiters begrijpen dat succesvolle plaatsingen verder gaan dan alleen het matchen van kandidaten met vacatures. Het draait om het vinden van die perfecte harmonie tussen individuele eigenschappen, bedrijfscultuur en langetermijndoelen. In dit artikel duiken we dieper in het concept “Matching Beyond the Job” en bekijken we hoe loopbaanadviesvaardigheden cruciaal zijn voor recruiters in de snel veranderende toekomst van werven.

Het Traditionele Matchingsproces

Traditioneel gezien richtte het matchingsproces in recruitment zich voornamelijk op het identificeren van de juiste kandidaat voor een specifieke functie op basis van technische vaardigheden, ervaring en opleiding. Terwijl deze criteria nog steeds van vitaal belang zijn, is er de afgelopen jaren een paradigmaverschuiving opgetreden.

“In recruitment gaat het niet alleen om het vinden van de juiste persoon voor de baan; het gaat erom de juiste persoon te vinden die samen met de organisatie kan groeien en floreren.”

Matching Beyond the Job

Matching Beyond the Job betekent dat recruiters dieper graven dan alleen de CV’s en sollicitatiebrieven van kandidaten. Het gaat om het begrijpen van de persoonlijkheid van de kandidaat, hun waarden, ambities en hoe ze passen binnen de bedrijfscultuur. Al jaren zien we dat er meer persoonlijkheden en drijfveren in kaart gebracht worden door het inzetten van vragenlijsten bij kandidaten voordat ze op gesprek komen. Maar het concept Matching Beyond the Job gaat verder dan dit. Hier zijn enkele belangrijke elementen van deze nieuwe aanpak:

1. Culturele Fit

Bedrijfscultuur is essentieel voor het behoud van talent en het bevorderen van een positieve werkomgeving. Als recruiters moet je nu de bedrijfscultuur begrijpen en kandidaten vinden die niet alleen gekwalificeerd zijn, maar ook goed passen binnen deze cultuur. Dit vraagt inzicht in verschillende bedrijfsculturen, managementstijlen binnen organisaties, maar tegelijk ook het vermogen om een inschatting bij de kandidaat te maken wat bij hem of haar past. En we gebruiken bewust het woord ‘inschatten‘ want natuurlijk stel je allereerst de vraag bij wat voor soort bedrijfscultuur ze zichzelf vinden passen of voor wat voor soort organisatie ze werken. Echter is dit antwoord vaak gebaseerd op ervaringen vanuit eerdere werkervaringen, op wat ze denken of op wat er (voor hun gevoel) van ze verwacht wordt.

2. Soft Skills

Traditioneel lag de nadruk bij werven voornamelijk op harde vaardigheden en technische bekwaamheden. Hoewel deze vaardigheden van vitaal belang zijn voor het uitvoeren van de taken binnen een functie, begrijpen moderne recruiters dat het succes van een medewerker in veel gevallen afhankelijk is van hun soft skills, ook wel bekend als ‘zachte vaardigheden’.

Soft skills verwijzen naar persoonlijke eigenschappen, attitudes en sociale vaardigheden die een persoon in staat stellen effectief te communiceren, samen te werken en problemen op te lossen. Ze zijn vaak minder meetbaar dan technische vaardigheden, maar spelen een cruciale rol bij het bepalen van hoe goed een individu in een team past en hoe effectief ze in een organisatie kunnen functioneren. Hier zijn enkele belangrijke soft skills die recruiters moeten evalueren bij kandidaten:

a. Communicatievaardigheden

Sterke communicatievaardigheden omvatten zowel mondelinge als schriftelijke communicatie. Kandidaten met uitstekende communicatieve vaardigheden kunnen duidelijk ideeën overbrengen, luisteren naar anderen en effectief samenwerken.

b. Teamwork

Het vermogen om goed in een team te werken is van onschatbare waarde in bijna elke organisatie. Recruiters moeten kandidaten beoordelen op hun vermogen om samen te werken, anderen te ondersteunen en een positieve bijdrage te leveren aan het team.

c. Probleemoplossend vermogen

Soft skills omvatten ook het vermogen om problemen op te lossen, beslissingen te nemen en creatieve oplossingen te vinden voor uitdagingen. Dit aspect is bijzonder belangrijk in snel veranderende omgevingen waar flexibiliteit en aanpassingsvermogen vereist zijn.

d. Empathie

Empathie is het vermogen om de gevoelens en behoeften van anderen te begrijpen en hierop te reageren. Kandidaten met empathie kunnen effectiever samenwerken en zijn vaak beter in staat om klanten of collega’s te ondersteunen.

e. Leiderschap

Ook al solliciteren kandidaten niet naar leidinggevende functies, leiderschapsvaardigheden zijn nog steeds waardevol. Recruiters moeten evalueren of kandidaten het vermogen hebben om anderen te inspireren, te motiveren en te begeleiden, zelfs als ze geen formele leiderschapsrol hebben.


Het identificeren van deze soft skills vereist vaak diepgaande gesprekken, gedragsgerichte vragen tijdens interviews en soms zelfs psychometrische tests. Het doel is om kandidaten te vinden die niet alleen over de juiste technische vaardigheden beschikken, maar ook over de juiste persoonlijke eigenschappen om te gedijen in de bedrijfscultuur en effectief bij te dragen aan het succes van de organisatie.

In het tijdperk van Matching Beyond the Job zijn soft skills meer dan alleen een aanvulling op technische vaardigheden; ze zijn een essentieel onderdeel van de wervingsstrategie geworden. Het begrijpen en waarderen van de rol van soft skills zal recruiters helpen om betere, duurzamere matches te maken tussen kandidaten en organisaties in een steeds veeleisender wordende arbeidsmarkt.

3. Langetermijndoelen

Het matchen van kandidaten met functies moet niet alleen gericht zijn op de korte termijn, maar ook op de langetermijndoelen van zowel de kandidaat als het bedrijf. Recruiters moeten in staat zijn om potentiële groeipaden voor kandidaten te identificeren.

4. Diversiteit en Inclusie

Matching Beyond the Job betekent ook het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen organisaties. Recruiters moeten proactief streven naar diverse kandidaten en een inclusieve cultuur bevorderen.

De Toekomst van Matching Beyond the Job

Terwijl technologie zoals kunstmatige intelligentie en data-analyse de wervingsindustrie blijven veranderen, blijft Matching Beyond the Job een cruciaal concept voor de toekomst. Recruiters zullen moeten blijven leren en zich aanpassen aan nieuwe trends en tools om succesvol te blijven in deze steeds veranderende omgeving. Het gaat niet alleen om het vinden van de juiste kandidaat voor de huidige functie, maar ook om het bouwen van duurzame loopbaanpaden die zowel de kandidaat als het bedrijf ten goede komen.

In conclusie, Matching Beyond the Job markeert een spannende verschuiving in recruitmentland, waarbij de nadruk ligt op de menselijke factor en langetermijndoelen. Loopbaanadviesvaardigheden zullen een sleutelrol spelen in het succes van recruiters in deze nieuwe benadering van werven, en het zal boeiend zijn om te zien hoe deze trend zich in de toekomst verder ontwikkelt.

Vind jij het leuk om je meer te ontwikkelen op het gebied van de begeleiding van kandidaten in het zoeken naar een passende en duurzame match? Wij geven regelmatig trainingen op dit gebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *